Tweedehandskleding.nl is een onderdeel van Contactlenzen Benelux BV

 

De algemene voorwaarden die gelden op Tweedehandskleding.nl zijn de algemene voorwaarden van Contactlenzen Benelux BV zoals die hieronder staan beschreven.

 

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Contactlenzen Benelux BV 1.2. Er kan worden afgeweken van deze algemene voorwaarden, dit moet door Contactlenzen Benelux BV schriftelijk of digitaal zijn vastgelegd. 1.3. Door het plaatsen van een bestelling op Tweedehandskleding.nl ga je akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden. 1.4. Contactlenzen Benelux BV behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
 

2.1. Met het verzenden van het bestelformulier wordt de bestelling geplaatst en na het plaatsen van de bestelling ontvang je per email een bevestiging op het door jou opgegeven email-adres. 2.2. De bestelling wordt in behandeling genomen na ontvangst van de volledige betaling. 2.3. Contactlenzen Benelux BV is gerechtigd bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren of te beëindigen.

 

Artikel 3. Prijzen en producten
 

3.1. Alle prijsopgaven staan vermeld in Euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief de verzendkosten. 3.2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Alle aanbiedingen van Contactlenzen Benelux BV zijn vrijblijvend en de prijzen kunnen te allen tijde door Contactlenzen Benelux BV worden aangepast, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 3.3. Producten zijn leverbaar en geldig zolang de voorraad strekt. Het kan voorkomen dat je een artikel hebt besteld en dat dit niet meer leverbaar is. Mocht dit het geval zijn, dan stellen we je daar zo snel mogelijk (per email) van op de hoogte. In overleg met de koper wordt naar een passende oplossing gezocht en anders vervalt de bestelling en wordt de gedane betaling retour gestort. 3.4. Alle aanbiedingen, afbeeldingen en prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan of zetfouten, minimale kleur en grootte verschillen door weergave op internet. Tevens kan er sprake zijn van kleine maat of contour verschillen in omvang, vorm en kleur doordat er gewerkt wordt met natuurlijke producten. 3.5. Producten blijven eigendom van Contactlenzen Benelux BV tot ontvangst van betaling van dat betreffende product. 3.6. Indien je bestelt vanuit een ander land dan Nederland, ben je zelf aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten van het betreffende land.

 

Artikel 4. Betaling en spaarpunten
 

4.1 Zodra de bestelling is ontvangen, ontvang je een bevestigingsmail waarin vermeld staat: de bestelde artikelen met de totale kosten alsmede de verschuldigde omzetbelasting, de verzendkosten en de betaalwijze. Na ontvangst van de factuur dient de betaling te geschieden binnen 7 werkdagen. Bij uitblijven van de betaling binnen deze termijn, behoudt Contactlenzen Benelux BV zich het recht om de bestelling ongedaan te maken. 4.2 Levering van de artikelen vindt plaats na ontvangst van de betaling van het volledige bedrag. 4.3 Betaling kan o.a. via Ideal of door andere betaalopties zoals men deze vindt in de webshop van Tweedehandskleding.nl.

 

Artikel 5 Bezorgen
 

5.1. Na ontvangst van betaling zullen de artikelen zo spoedig mogelijk worden geleverd. De levertijd verschilt per artikel. Indien het artikel voorradig is, is de levertijd gemiddeld 1 tot 2 werkdagen. Je ontvangt een email over de te verwachte bezorgdatum indien de levertijd langer is dan 15 werkdagen. De leveringsdatum is indicatief en kan overschreden worden. Je kan te allen tijde contact opnemen via ons contactformulier over de verwachte leveringstermijn. Contactlenzen Benelux BV is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn. 5.2. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De standaard verzendkosten bedragen binnen Nederland 5,75 euro en binnen België 7,95 euro ongeacht aantal, grootte of gewicht of mits op de website een ander bedrag voor de verzendkosten wordt berekend. 5.3. Contactlenzen Benelux BV laat haar producten bezorgen door PostNL. De bezorgvoorwaarden van PostNL zijn van toepassing. Contactlenzen Benelux BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging, verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via PostNL, maar mocht een product nooit bij de klant aankomen dan zal Contactlenzen Benelux BV de klant het oorspronkelijke bestelde product vergoeden of men mag een gelijk artikel met dezelfde prijs in de webshop uitzoeken nadat onderzoek heeft plaatsgevonden. Ook is Contactlenzen Benelux BV niet aansprakelijk als men de bestelling niet ontvangt omdat men het adres niet juist heeft ingevoerd. Bij het niet ontvangen van een product of producten door toedoen van Contactlenzen Benelux BV, zal Contactlenzen Benelux BV een gelijk product naar de klant verzenden, dit zal altijd naar het adres zijn wat is opgegeven bij de oorspronkelijke bestelling en niet naar een ander adres. In geval van weigering van de aangeboden zaken komen de kosten van retourzending en het risico van beschadiging van de geweigerde bestelling voor rekening van de koper. 5.4. Contactlenzen Benelux BV levert uitsluitend aan alle adressen (m.u.v. postbusadressen) in Nederland aan zowel particulieren als B2B en in België leveren wij enkel en alleen aan particulieren.

 

Artikel 6. Garantie, ruilen en retourneren
 

6.1. Heb je de bestelling ontvangen en is deze verkeerd door Contactlenzen Benelux BV geleverd, niet conform de beschrijving of incompleet geleverd dan kun je binnen 14 dagen de aankoop retourneren of ruilen, mits de artikelen in originele verpakking zitten zoals ze geleverd zijn, onbeschadigd en niet beschreven zijn. 6.2. Contactlenzen Benelux BV is niet verantwoordelijk voor producten die zoek raken tijdens het retourtraject of zelfs helemaal nooit aankomen, deze verantwoordelijkheid en onkosten liggen bij de afzender. Contactlenzen Benelux BV adviseert haar klanten om een retour zending met track en trace te verzenden om het pakket te kunnen traceren en een vermissing van het retour te verkleinen, dit in het belang van de klant. 6.3. Je dient binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, de retourzending of ruiling vooraf kenbaar te maken door een email te sturen (het e-mailadres kan men vinden op de contactpagina) of door gebruik te maken van het contactformulier op de website, onder vermelding van naam, email-adres, artikelnaam, bestelnummer en reden van retourneren of ruilen. Na ontvangst van onze retourbevestiging per email dien je het product binnen 14 dagen nadat je het product hebt ontvangen, aan ons te retourneren. 6.4. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Na ontvangst van je retour in goede orde, zullen wij het aankoopbedrag terugbetalen middels bankoverschrijving binnen gemiddeld 14 dagen. Producten die wij retour ontvangen en in strijd zijn met de eisen die wij stellen aan retourneren zoals hierboven beschreven, kunnen wij niet terugbetalen en zullen naar de klant terug worden gezonden.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid
 

7.1  Contactlenzen Benelux BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel als gevolg van het gebruik of verkeerd gebruik van de bestelde producten. Ook is Contactlenzen Benelux BV niet aansprakelijk voor verlies (door koper) van de geleverde artikelen en beschadiging van het geleverde artikel door verkeerd gebruik. Contactlenzen Benelux BV heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Indien de informatie niet juist en/of onvolledig is, is Contactlenzen Benelux BV niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuiste en/of onvolledige informatie op haar website. Contactlenzen Benelux BV is niet verantwoordelijk voor druk-, tik-, zet fouten op deze website doch zal deze zo snel mogelijk aanpassen indien dit zich voordoet.

 

Artikel 8. Overmacht
 

8.1 Contactlenzen Benelux BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaronder in de wet en in de jurisprudentie wordt begrepen, onder andere en in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Contactlenzen Benelux BV. In geval van overmacht is Contactlenzen Benelux BV nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding.

 

Artikel 9. Privacy
 

9.1 Alle aan Contactlenzen Benelux BV verstrekte persoonsgegevens, worden zorgvuldig bewaard door Contactlenzen Benelux BV. Persoonsgegevens kunnen door Contactlenzen Benelux BV worden gebruikt voor het versturen van bestellingen, eventueel contact opnemen met de klant naar aanleiding van een bestelling en eventueel voor het versturen van nieuwsbrieven. In specifieke gevallen is Contactlenzen Benelux BV gerechtigd informatie over de identiteit van de bezoeker openbaar te maken indien dit wettelijk vereist is. De bestellende klant gaat akkoord met de de geldende privacy regels zoals die hier staan vermeld, doormiddel van het aanvinken van de algemene voorwaarden zijnde akkoord zoals deze optie te vinden is in het bestelproces. Gaat men niet akkoord met de algemene voorwaarden, dan kan men geen bestelling plaatsen.

 

Artikel 10. Klachtenregeling
 

10.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 11. Copyright
 

11.1 Er mag niets van deze website worden overgenomen, opgeslagen of verspreid worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Contactlenzen Benelux BV.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht
 

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Contactlenzen Benelux BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.